Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 389 kết quả (0.6500034 giây)
Pathophysiology
Thông tin xuất bản: St Louis Mo : Elsevier , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 9781455726509
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255557 Định dạng: PDF
Adhesion science and engineering
Tác giả: Dillard David A,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2002
Ký hiệu phân loại: 668.3
ISBN: 0444511407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10221 Định dạng: PDF
C# 2.0
Thông tin xuất bản: : Elsevier , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0121674517
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11831 Định dạng: PDF
Coherent systems
Tác giả: Schlechta Karl,
Thông tin xuất bản: : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.322
ISBN: 0444517898
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13153 Định dạng: PDF
Network algorithmics
Tác giả: Varghese George,
Thông tin xuất bản: Morgan Kaufmann : Elsevier , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0120884771
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13232 Định dạng: PDF
Effective prototyping for software makers/
Tác giả: Arnowitz Jonathan,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0120885689
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15457 Định dạng: PDF
IPv6 advanced protocols implementation/
Tác giả: Qing Li,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0123704790
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15460 Định dạng: PDF
Web dragons : inside the myths of search engine technology
Tác giả: Ian H Witten,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2006
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0123706092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15461 Định dạng: PDF
Character animation : 2D skills for better 3D.
Tác giả: Steve Roberts,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2007
Ký hiệu phân loại: 778.5347
ISBN: 0240520548
ID: 15489 Định dạng: PDF
Langford’s starting photography : the guide to great images with digital or film
Tác giả: Andrew Rachel,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2007
Ký hiệu phân loại: 771
ISBN: 0240520564
ID: 15490 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục