Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.680004 giây)
VHDL 101 : everything you need to know to get started
Tác giả: Kafig William,
Thông tin xuất bản: Oxford : ElsevierNewnes , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 1856177041
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76515 Định dạng: PDF
Analog and digital circuits for electronic control system applications : using the TI MSP430 microcontroller
Tác giả: Luecke Gerald,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 0750678100
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25490 Định dạng: PDF
Handbook of RF and wireless technologies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0750676957
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 74278 Định dạng: PDF
The robot builder's cookbook
Tác giả: Bishop O N,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0750665564
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99080 Định dạng: PDF
Wireless networking
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0750685824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25869 Định dạng: PDF
Electric wiring: domestic elektronisk ressurs
Tác giả: Scaddan Brian,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.31924
ISBN: 0080878970
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74614 Định dạng: PDF
Fundamental electrical and electronic principles
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 9780750687379
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31558 Định dạng: PDF
Practical embedded security : building secure resource-constrained systems
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2008
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9780750682152
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31399 Định dạng: PDF
Analog and digital circuits for electronic control system applications elektronisk ressurs : using the TI MSP430 microco...
Tác giả: Luecke Jerry,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9780750678100
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39553 Định dạng: PDF
Electronic and electrical servicing elektronisk ressurs : consumer and commercial electronics
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ElsevierNewnes , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3810288
ISBN: 0080553613
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97311 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục