Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 348 kết quả
Nông nghiệp sinh thái
Tác giả: Thế Nghĩa
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.55
 
Đo đạc lâm nghiệp
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà, Lê Văn Thơ, Nguyễn Thanh Tiến (chủ biên), Phạm Mạnh Hà, Vũ Văn Thông
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9285
 
Năng lượng trong nông nghiệp
Tác giả: Phan Hiếu Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7966
 
Kỹ thuật nông nghiệp : Giáo trình
Tác giả: Lê Thị Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Giáo trình côn trùng nông nghiệp
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  632.7
 
Quản trị môi trường nông - lâm - ngư nghiệp
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Đức An
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4083
 
81 câu hỏi chăn nuôi gà công nghiệp
Tác giả: Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Nghiên cứu và ứng dụng hormon côn trùng trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Công Hào
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  595.7
 
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội
Tác giả: Kim Vui Đặng, Đỗ Hàm, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.92
 
Kỹ thuật mới về nuôi gà thịt công nghiệp và thả vườn
Tác giả: Bùi Đức Lũng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục