Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 380 kết quả (0.7199567 giây)
The official Dice technology job search guide
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.023
ISBN: 0470113375
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 51028 Định dạng: PDF
Microsoft Office Live for dummies [electronic resource]
Tác giả: Fredricks Karen S,
Ký hiệu phân loại: 005.5
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70114 Định dạng: PDF
Data warehousing for dummies(r), 2nd edition
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.40380285
ISBN: 0470407476
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71274 Định dạng: PDF
Adobe air for dummies(r)
Tác giả: Wagner Richard,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0470390441
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71275 Định dạng: PDF
High blood pressure for dummies
Tác giả: Rubin Alan L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : WIley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 0470137517
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67063 Định dạng: PDF
Pay per click search engine marketing for dummies
Tác giả: Kent Peter,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0471754943
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66178 Định dạng: PDF
Microsoft SQL Server 2008 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66790 Định dạng: PDF
Canon EOS Rebel XS/1000D for dummies [electronic resource]
Tác giả: King Julie Adair,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 771.3
ID: 66763 Định dạng: PDF
Business valuation for dummies
Tác giả: Holton Lisa,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0470344016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65816 Định dạng: PDF
Upgrading & fixing computers do-it-yourself for dummies
Tác giả: Rathbone Andy W,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0470557435
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71316 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục