Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2879 kết quả (0.4283664 giây)
Nigeria during the Abacha Years (1993-1998)
Thông tin xuất bản: : IFRANigeria , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789788025009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Belgian Archaeology in a European Setting. Volume 2
Thông tin xuất bản: : Leuven University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 9789058671677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chercheurs de dieux dans l'espace public - Frontier Religions in Public Space
Tác giả: Pauline Cote,
Ký hiệu phân loại: 306.6
ISBN: 9782760326934
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
History and Myth in Romanian Consciousness
Tác giả: Lucian Boia,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 949.8
ISBN: 9789633860045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Integrating Eco-efficiency in rail vehicle design
Tác giả: Dewulf Wim,
Thông tin xuất bản: : Leuven University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 625.2
ISBN: 9789058671769
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Epistolary Novel in Eighteenth-Century Russia
Tác giả: Fraanje Maarten,
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9783954794126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Touch
Tác giả: Field Tiffany,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 152.182
ISBN: 026206216X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strategic negotiation in multiagent environments
Tác giả: Kraus Sarit,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0262112647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sentence comprehension : the integration of rules and habits
Tác giả: Townsend David J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262316153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rationality in action
Tác giả: Searle John R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 128.33
ISBN: 0262194635
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục