Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4026 kết quả (0.3749971 giây)
A Brief History of Economics : Artful Approaches to the Dismal Science
Tác giả: Canterbery ERay,
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN: 9810238495
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17789 Định dạng: PDF
Forensic Pathology (Practical Aspects of Criminal & Forensic Investigation)
Thông tin xuất bản: : CRC Press Inc , 2001
Ký hiệu phân loại: 614.1
ISBN: 084930072X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17954 Định dạng: PDF
The Computer Engineering Handbook
Tác giả: Oklobdzija Vojin,
Thông tin xuất bản: : CRC Press Inc , 2001
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0849308852
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 18001 Định dạng: PDF
Home Recording Power!
Tác giả: Milstead Ben,
Thông tin xuất bản: : Muska Lipman PublishingUS , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3893029
ISBN: 1929685084
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17970 Định dạng: PDF
Secure Communicating Systems : Design, Analysis, and Implementation
Tác giả: Huth Michael R A,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 052180731X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17915 Định dạng: PDF
Know Your Legal Rights : Protect Yourself from Common Legal Problems That Can Really Cost You
Tác giả: Kiplinger,
Thông tin xuất bản: : Dearborn Financial Publishing , 2001
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0938721852
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17861 Định dạng: PDF
Interior Design Handbook
Tác giả: Coleman Cindy,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Education , 2001
Ký hiệu phân loại: 747.02373
ISBN: 0071361634
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 17801 Định dạng: PDF
Mathematical Biology
Tác giả: Murray James D,
Thông tin xuất bản: : SpringerVerlag New York Inc , 2001
Ký hiệu phân loại: 570.15118
ISBN: 0387952233
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 17984 Định dạng: PDF
Corporate Power in Civil Society
Tác giả: Sciulli David,
Thông tin xuất bản: : New York University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 346.73066
ISBN: 0814797865
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18034 Định dạng: PDF
DVD Authoring and Production : An Authoritative Guide to DVD-Video, DVD-ROM, and WebDVD
Tác giả: LaBarge Ralph,
Thông tin xuất bản: : CMP , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.388332
ISBN: 1578200822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17937 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục