Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2839 kết quả
In the heart of darkness
Tác giả: Eric Flint, David Drake
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Dist by Simon Schuster, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Children of the night
Tác giả: Dan Simmons
Xuất bản: New York: Bamta Doubleday, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The best of Isaac Asimov's science fiction magazine
Tác giả: Gardner R Dozois
Xuất bản: New York: Ace Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Blood red
Tác giả: Sharon Page
Xuất bản: New York: AphrodisiaKensington Pub Corp, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
First to fight
Tác giả: David Sherman, Dan Cragg
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
A multitude of monsters
Tác giả: Craig Shaw Gardner
Xuất bản: New York: Ace Fantasy Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Lifehouse
Tác giả: Spider Robinson
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Solar lottery
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: New York Toronto New York: Collier Books Maxwell Macmillan Canada Maxwell Macmillan International, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Balance of power
Tác giả: Warren Murphy
Xuất bản: New York: Pinnacle Books, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Hook Man speaks
Tác giả: Matt Clark
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục