Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Colour in food : improving quality
Tác giả: Douglas B MacDougall
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.062
 
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Rekha S Singhal, Pushpa R Kulkarni, Dinanath V Rege
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.028
 
The microbiology of meat and poultry
Tác giả: Andrew Davies, Ron Board
Xuất bản: London: Blackie Academic Professional, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Foodborne pathogens : hazards, risk analysis and control
Tác giả: Clive de W Blackburn, Peter J McClure
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  615.954
 
Handbook of hydrocolloids
Tác giả: GO Phillips, PA Williams
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664.06
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: Robin Guy
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.024
 
Food plant engineering systems
Tác giả: Theunis C Robberts
Xuất bản: London: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.00682
 
Microbiological risk assessment in food processing
Tác giả: Martyn Brown, Mike Stringer
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Instrumentation and sensors for the food industry
Tác giả: Erika Kress Rogers, Christopher JB Brimelow
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664
 
1

Truy cập nhanh danh mục