Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Cisco switching black book
Tác giả: Sean Odom, Hanson Nottingham
Xuất bản: Scottsdale AZ: Coriolis Group Books, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Principles of broadband switching and networking
Tác giả: Tony T Lee, Soung C Liew
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Cisco packetized voice and data integration
Tác giả: Robert Caputo
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Broadband Packet Switching Technologies [electronic resource] / A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers
Tác giả: H Jonathan Chao
Xuất bản: : WileyInterscience, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Packet guide to routing and switching [electronic resource]
Tác giả: Bruce Hartpence
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Practical Packet Analysis Using Wireshark to Solve Real-world Network Problems
Tác giả: Chris Sanders
Xuất bản: San Francico: No Starch Press Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Practical packet analysis : using Wireshark to solve real-world network problems
Tác giả: Chris Sanders
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Practical packet analysis [electronic resource] : using Wireshark to solve real-world network problems
Tác giả: Chris Sanders
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Practical packet analysis [electronic resource] : using Wireshark to solve real-world network problems
Tác giả: Chris Sanders
Xuất bản: : No Starch Press, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Interconnections for computer communications and packet networks
Tác giả: Roberto Rojas-Cessa
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục