Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Taking Sides : Clashing Views on Psychological Issues
Tác giả: Brent Slife
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Creative concepts in psychology : an activity and case-based approach
Tác giả: Andrea H Goldstein
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Exploring social psychology
Tác giả: David G Myers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
Essentials of understanding psychology
Tác giả: Robert S Feldman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Psychology : the science of mind and behavior
Tác giả: Michael W Passer, Ronald Edward Smith
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Social psychology
Tác giả: David G Myers, Jean M Twenge
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
A topical approach to life-span development
Tác giả: John W Santrock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.2
 
Social psychology
Tác giả: David G Myers, Jean M Twenge
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
The science of psychology : second edition in modules
Tác giả: Laura A King
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Essentials of understanding psychology
Tác giả: Robert S Feldman
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục