Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 803 kết quả
Organic and physical chemistry of polymers
Tác giả: Yves Gnanou, M Fontanille, M Fontanille
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Progress in physical organic chemistry. Volume 1
Tác giả: Saul G Cohen, Andrew Streitwieser, Robert W Taft
Xuất bản: New York: Wiley, 1963
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.1
 
Schiff Base in Organic, Inorganic and Physical Chemistry
Tác giả: Takashiro Akitsu, Takashiro Akitsu
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Chemistry : an introduction to organic, inorganic, and physical chemistry
Tác giả: Catherine E Housecroft, Edwin C Constable
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
The investigation of organic reactions and their mechanisms
Tác giả: Howard Maskill
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Organic molecular solids
Tác giả: M Schwoerer, H C Wolf
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals
Tác giả: Donald MackayDonald Mackay
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.9
 
Organic synthesis and molecular engineering
Tác giả: Mogens Brøndsted Nielsen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Metal-Organic Frameworks
Tác giả: Fahmina Zafar, Eram Sharmin
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  796.3322
 
Peptidomimetics in organic and medicinal chemistry
Tác giả: Andrea Trabocchi, Antonio Guarna
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục