Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
The American Civil War : this mighty scourge of war
Tác giả: Gary W Gallagher, James M McPherson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Themes of the American Civil War : the war between the states
Tác giả: Susan-Mary Grant, Brian Holden Reid
Xuất bản: New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The Civil War battlefield guide
Tác giả: Frances H Kennedy
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.73025
 
This mighty scourge : perspectives on the Civil War
Tác giả: James M McPherson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
A savage war : a military history of the Civil War
Tác giả: Williamson Murray, Wayne Wei-siang Hsieh
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.73
 
Connecticut in the American Civil War : slavery, sacrifice, and survival
Tác giả: Matthew Warshauer
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, c2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  974.603
 
The battlefield and beyond [electronic resource] : essays on the American Civil War
Tác giả: Clayton E Jewett
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Jesse Bowman : a Union boy's war story
Tác giả: Tom McGowen
Xuất bản: Berkeley Heights NJ: Enslow Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The American Civil War : causes, course and consequences, 1803-77
Tác giả: Alan Farmer, Alan Farmer
Xuất bản: London: Hodder Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.711
 
American Civil War reference library [electronic resource]
Tác giả: Kevin Hillstrom, Lawrence W Baker, Laurie Collier Hillstrom
Xuất bản: Detroit Mich: UXL, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục