Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Chính sách tiền tệ điều tiết vĩ mô của ngân hàng Trung Ương
Tác giả: Lê Vinh Danh
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.4
 
Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng tín dụng
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng cơ chế chính sách vay cho vay, thu hồi nợ
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.7
 
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết bài tập
Tác giả: Trương Thị Hồng,
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.8333
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia chủ đề nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh lực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng Kế toán - Kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập
Tác giả: Bùi Xuân Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.07
 
Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332
 
Từ điển Ngân hàng tài chính quốc tế Anh -Việt
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.4003
 
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính : Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Luân, Cung Trần Việt, Trần Viết Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng : bao gồm bài tập bài giải hướng dẫn bằng các công cụ hệ thống thông tin quản lý)
Tác giả: Phan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332
 
Check your english vocabulary for banking and finance : tiếng anh chuyên ngành = kiểm tra từ vựng tiếng anh ngân hàng tài chính dành cho học sinh-sinh viên
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Ái Vy Đặng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024332
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục