TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị tài chính (53 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Financial Management
 
ACCA. Paper F9, Financial Management : complete Text.
Thông tin xuất bản: Wokingham : Kaplan Publishing,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analysis for financial management / Robert C. Higgins.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Irwin,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom theo mô hình công ty mẹ bồng con / Nguyễn Văn Trường; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cash Flow Strategies : Innovation in Nonprofit Financial Management / Richard Linzer, Anna Linzer.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Contemporary Financial Management / Jame R. McGuigan,William J. Kretlow , R. Charles Moyer.
Thông tin xuất bản: Singapore : Thomson South-Western,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of Financial Management / Jason Laws.
Thông tin xuất bản: Liverpool : Liverpool University Press,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
financial management : theory and practice / EUGENE F. BRIGHAM, University of Florida, MICHAEL C. EHRHARDT, University of Tennessee.
Thông tin xuất bản: Australia : SOUTH-WESTERN CENGAGE Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management and analysis / Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Management and Analysis Workbook : Step-By-Step Exercises and Tests to Help You Master Financial Management and Analysis / Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for decision makers / Peter Atrill.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for decision makers / Peter Atrill.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for decision makers / Peter Atrill.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : FT/Prentice Hall / Financial Times,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of finance : the logic and practice of financial management / Arthur J Keown, John D Martin, J. William Petty.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Pearson,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of finance : the logic and practice of financial management / Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of financial management / James C. Van Horne, John M. Wachowicz.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Phạm Quang Trung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guide to financial management / John Tennent.
Thông tin xuất bản: London : Profile Books,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại bệnh viện Chợ Rẫy / Tôn Văn Tài;Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
International financial management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International financial management / Geert Bekaert, Robert J Hodrick.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết quản trị tài chính / Vũ thị Bích Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro / Võ Quang Huy; Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàng thiện hoạt động quản trị tài chính của công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà / Quách Thị Ngọc Trân ;Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Multinational financial management / Alan C. Shapiro.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng....[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Kim Phượng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính / Ngô Ngọc Cương, Trần Thị Cẩm Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính / Ngô Ngọc Cương, Trần Thị Cẩm Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính / Ngô Ngọc Cương, Trần Thị Cẩm Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính / Ngô Ngọc Cương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính / Nguyễn Hữu Thuận
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính / Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính / Nguyễn Thanh Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính : câu hỏi và bài tập / Nguyễn Hữu Thuận
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính = Essential Of Financial Management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston; Translator Faculty of Economics Vietnam National university HCMCC.
Thông tin xuất bản: Singapore : Cengage learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính căn bản / Nguyễn Quang Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính căn bản / Nguyễn Quang Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Lê Đức Thắng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyển Hải Sản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Võ Tường Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp / Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ.
Thông tin xuất bản: H. : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp : hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài tập và đáp án / Vũ Duy Hào, Lưu, Thị Hương
Thông tin xuất bản: H : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tập 1 / Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính ngắn hạn / Nguyễn Tấn Bình, Lê Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính Quốc tế / Alan C. Shapiro.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính quốc tế = Multinational Financial management / Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Risk and financial management : mathematical and computational methods / Charles Tapiero.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of financial management [electronic resource] / Jae K. Shim, Joel G. Siegel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of theory and problems of financial management / Jae K. Shim, Joel G. Siegel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Small business financial management kit for dummies / by Tage C. Tracy and John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1592
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng