Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Mỹ thuật Vẽ các khối hình học. tập 1
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao: Vẽ màu nước tĩnh vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  758.4
 
Mỹ thuật cơ bản và nâng cao tĩnh vật ngũ quan thạch cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Lý thuyết đồ thị
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Lý thuyết đồ thị
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo, Nguyễn Kim Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Lý thuyết đồ thị
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo, Nguyễn Kim Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng không trong du lịch: trường hợp nghiên cứu nhân viê...
Tác giả: Hồ Gia Bảo, Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Phát triển hệ thống cẩu trục RTG trong khu cảng container
Tác giả: Nguyễn Phúc Gia Bảo, Cao Hoàng Gia Bảo, Phạm Quốc Thiện
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu làm mô hình xe động cơ xăng
Tác giả: Lương Gia Bảo, Bùi Ngô Thiện Hòa, Nguyễn Như Dương, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Nghiên cứu ứng dụng vi tảo trong xử lý nước thải cao su và thu hồi năng lượng tại nhà máy chế biến cao su Liên Anh, tỉnh...
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Giáp Hồ Gia Bảo, Thái Văn Nam, Trần Ngọc Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục