Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 126 kết quả
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Mô phỏng ổn định động hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Ứng dụng Matlab mô phỏng phụ tải điện
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.31920285
 
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.310285
 
Kỹ thuật đo điện - điện tử
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: Hồ Chí Minh: Giao thông Vận tải, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.37
 
Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Nghiên cứu mô hình và điều khiển hệ điện vi lưới
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Hệ thống điều khiển số
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.9023
 
Hình họa 3 hình họa nhân thể
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Giáo trình bóng ném
Tác giả: Nguyễn Hùng Quân
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục