Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Chàng Mutui Amã : Akhàt Jucar Raglai
Tác giả: Trần Vũ, Hoàng Thị Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy : Dành cho doanh nhân sáng tạo
Tác giả: Jim Horan, Trần Vũ Nhân
Xuất bản: H: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu vang cacao
Tác giả: Trần Vũ Hồng Liên, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khởi nghiệp thành công thành lập và phát triển công ty riêng của bạn = : Starting a successful business start Up and Gro...
Tác giả: Michael Morris, Hà My, Trần Vũ Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Các thiết bị lọc bụi và bệnh nghề nghiệp do bụi
Tác giả: Trần Vũ Liệu, Nguyễn Đức Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.51
 
Tối ưu hóa : Giáo trình
Tác giả: Trần Vũ Thiệu, Võ Văn Tuấn Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ điện thoại di động GSM tại Việt Nam
Tác giả: Đào Thị Minh, Trần Chí Đạt, Trần Vũ Thưởng
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3845
 
Đàn ông giấu phụ nữ điều gì trong kinh doanh = : What men don't tell women about business
Tác giả: Christopher V Flett, Hồ Lê Anh Tuấn, Trần Vũ Nhân
Xuất bản: H: Lao Động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Xây dựng hệ thống hỗ trợ nhóm công việc
Tác giả: Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Ngọc Vân, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Nam Trung, Trần Vũ Quỳnh Nhi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.40220285,
 
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Vũ Hải, Trương Kim Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục