Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 138 kết quả
Red hat Linux administration [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: Michael Turner
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
The Cambridge Companion to the Spanish Novel
Tác giả: Harriet Turner
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.009
 
Developing enterprise iOS applications [electronic resource]
Tác giả: James Turner
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.365
 
The truth about Cinco de Mayo
Tác giả: Connie Turner
Xuất bản: China: Sramcgrawhill, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
Wild and sweet [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Turner
Xuất bản: New York NY: ereadscom, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
MySQL and JSP Web applications
Tác giả: James Turner
Xuất bản: : Sams, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.68
 
Struts kick start
Tác giả: James Turner
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Historical dictionary of United States intelligence
Tác giả: Michael A Turner
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.12733
 
Find Your Style, and Knit it Too
Tác giả: Sharon Turner
Xuất bản: New Jersey: Wiley Publishing Incorporated, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  746.43
 
Teach Yourself Visually Knitting Design
Tác giả: Sharon Turner
Xuất bản: New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  746.432041
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục