Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3438015 giây)
Design for the mind : seven Psychological principles of persuasive design
Tác giả: Yocco Victor S,
Thông tin xuất bản: Shelter Island NY : Manning , 2016
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 1617292958
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 156487 Định dạng: PDF
C.S. Lewis's dangerous idea :a philosophical defense of Lewis's argument from reason
Tác giả: Reppert Victor,
Thông tin xuất bản: Downers Grove Ill : InterVarsity Press , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0830827323 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Prophetic Visions of the Past : Pan-Caribbean Representations of the Haitian Revolution
Tác giả: Figueroa Victor,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 809.89729
ISBN: 0814212778
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục