Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V [electronic resource] : Post-Proceedings of The AESCS In...
Tác giả: Hiroshi Deguchi
Xuất bản: Tokyo: Springer Japan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Game Theory and Economic Analysis
Tác giả: Christian Schmidt
Xuất bản: : Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematical formulas for economists [electronic resource]
Tác giả: Bernd Luderer, Volker Nollau, K Vetters
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematics for economics
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematics of economics and business
Tác giả: Frank Werner, I͡U N Sotskov
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Toán cao cấp C2 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Principles of mathematical economics
Tác giả: Shapoor Vali
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Schaum's outline of mathematical methods for business and economics
Tác giả: Edward Thomas Dowling
Xuất bản: New York London: Schaum McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Nghiên cứu định lượng trong kinh tế và viết bài báo khoa học
Tác giả: Đinh Phi Hổ
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục