Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 563 kết quả
From expert student to novice professional
Tác giả: Anna Reid
Xuất bản: Dordrecht Netherlands New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.013
 
Ace the GRE writing assessment
Tác giả: Tim Avants
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
Applied e-learning and e-teaching in higher education
Tác giả: Roisin Donnelly, Fiona McSweeney
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
Women in higher education : an encyclopedia
Tác giả: Ana M Martínez Alemán, Kriste A Renn
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
Phát huy hiệu quả của giáo dục đại học : Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông Á
Tác giả:
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.5
 
Life skills for the student-athlete
Tác giả: Scott Street
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.1
 
Mcgraw-Hill's SAT [NOOK Book]
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.166
 
Higher education in the twenty-first century elektronisk ressurs : issues and challenges : proceedings of the Internatio...
Tác giả: Abdulla Y Al-Hawaj, Wajeeh Elali, E H Twizell
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378
 
Gruber's complete SAT reading workbook
Tác giả: Gary R Gruber
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
The ACT for dummies
Tác giả: Suzee Vlk
Xuất bản: New York: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1662
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục