Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 300 kết quả
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: John S Rigden
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Supersymmetry in quantum and classical mechanics
Tác giả: B Bagchi
Xuất bản: Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.725
 
Supercomputer, collision processes, and applications [electronic resource]
Tác giả: Kenneth L Bell
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Collider : the search for the world's smallest particles
Tác giả: Paul Halpern
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Positron Physics [electronic resource]
Tác giả: M Charlton, A Dalgarno, J W Humberston, F H Read, R N Zare
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7214
 
Quantities for Dosimetry of Ionizing Radiations in Liquid. [electronic resource]
Tác giả: D E Watt
Xuất bản: London: CRC Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
The spin structure of the proton
Tác giả: Steven D Bass
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
String theory for dummies
Tác giả: Andrew Zimmerman Jones
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
Statistical models for the decay of : from evaporation to vaporization
Tác giả: A J Cole
Xuất bản: Bristol Philadelphia Pa: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Quantum-mechanical signal processing and spectral analysis
Tác giả: Dž Belkić
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục