Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
Functional neuroanatomy of pain [electronic resource]
Tác giả: K G Usunoff
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Survival of the Sickest: A Medical Maverick Discovers Why We Need Disease
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : HarperCollins, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.042
 
The Pain Chronicles
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.0472
 
ABC of clinical genetics
Tác giả: Helen M Kingston
Xuất bản: London: BMJ, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.042
 
Chronic fatigue syndrome for dummies
Tác giả: Susan R Lisman, Karla Dougherty
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0478
 
Chronic pain for dummies [electronic resource]
Tác giả: S S Kassan, Charles J Vierck, Elizabeth Vierck
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional Pain Management elektronisk ressurs
Tác giả: Samer N Narouze
Xuất bản: New York NY: Springer New York, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Pain medicine and management [electronic resource] : just the facts
Tác giả: Peter Staats, Mark S Wallace
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical Pub Division, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Embryos, genes, and birth defects
Tác giả: Patrizia Ferretti
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.043
 
Principles of molecular medicine
Tác giả: J Larry Jameson
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục