Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2866 kết quả (0.8281296 giây)
Pro Tools LE and M-Powered : The complete guide: The Complete Guide
Tác giả: Collins Mike,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3893029
ISBN: 024051999X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17802 Định dạng: PDF
Mobile Broadband Multimedia Networks : Techniques, Models and Tools for 4G
Tác giả: Correia Luis M,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0123694221
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17805 Định dạng: PDF
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Phan Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
DVD Authoring and Production : An Authoritative Guide to DVD-Video, DVD-ROM, and WebDVD
Tác giả: LaBarge Ralph,
Thông tin xuất bản: : CMP , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.388332
ISBN: 1578200822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17937 Định dạng: PDF
Everything You Ever Wanted to Know About DVD : The Official DVD FAQ
Tác giả: Taylor Jim,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.388332
ISBN: 007142038X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18056 Định dạng: PDF
Phân tích mạch và hướng dẫn sửa chữa - điện thoại MP3, MP4 Trung Quốc (có kèm sơ đồ mạch)
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18467 Định dạng: PDF
Home Recording Power!
Tác giả: Milstead Ben,
Thông tin xuất bản: : Muska Lipman PublishingUS , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3893029
ISBN: 1929685084
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17970 Định dạng: PDF
Professional Microsoft Smartphone Programming
Tác giả: Yang Baijian,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN: 0471762938
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18080 Định dạng: PDF
Developing Practical Wireless Applications
Tác giả: Gratton Dean A,
Thông tin xuất bản: : Digital Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 1555583105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17881 Định dạng: CHM
Cuộc cách mạng di động : sự hình thành và phát triển của các dịch vụ di động toàn cầu
Tác giả: Xuân Thành,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18413 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục