Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2267 kết quả (0.2343692 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.38*
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 486 Năm XB: 1997
Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 483 Năm XB: 1998
Kỹ thuật chuyển mạch số và ứng dụng trong tổng đài EWSD
Tác giả: Võ Hoàng Phúc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221 Năm XB: 2001
Microelectronic Circuits
Tác giả: RashiMuhammad H.
Thông tin xuất bản: USA :Thomson
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0495667722
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 118 Năm XB: 2011 File: PDF
Mô phỏng mạch chỉnh âm sắc tích cực dùng MATLAB
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 220 Năm XB: 2002
Truyền hình qua vệ tinh
Tác giả: PhanTấn Thảo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 227 Năm XB: 2001
Basic television and video systems
Tác giả: Grob Bernard
Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 412 Năm XB: 1998
Cẩm nang tra cứu - Thay thế linh kiện điện tử -Bán dẫn và IC
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 248 Năm XB: 1999
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Phan Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 258 Năm XB: 1998
Tìm hiểu hệ thống viba số.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.384151
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 946 Năm XB: 1999
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục