Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.2199993 giây)
Lý thuyết tín hiệu
Tác giả: Phạm Thị Cư,
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication
Tác giả: Carlson A Bruce,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38223
ISBN: 0070111278
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27591 Định dạng: PDF
Signal analysis : time, frequency, scale, and structure
Tác giả: Allen Ronald L,
Ký hiệu phân loại: 621.38223
ISBN: 0471234419
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37220 Định dạng: PDF
Signal design for good correlation [electronic resource] : for wireless communication, cryptography, and radar
Tác giả: Golomb Solomon W,
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48294 Định dạng: PDF
Signals and systems made ridiculously simple
Tác giả: Karu Zoher Z,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : ZiZi Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.38223
ISBN: 0964375214
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 50771 Định dạng: PDF
Xây dựng bài thực tập mô phỏng cho môn học lý thuyết tín hiệu
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51903 Định dạng: PDF
ommunication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication
Tác giả: Carlson A Bruce,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.38223
ISBN: 9780073380407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 284301 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục