Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 433 kết quả
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, Ben Prickril
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology for biomedical engineers
Tác giả: Martin L Yarmush
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Yeast biotechnology [electronic resource] : diversity and applications
Tác giả: Gotthard Kunze, T Satyanarayana
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Women in biotechnology [electronic resource] : creating interfaces
Tác giả: Francesca Molfino, Flavia Zucco
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6082
 
Encyclopedia of cell technology
Tác giả: R Spier
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Gene cartels : biotech patents in the age of free trade
Tác giả: Luigi Palombi
Xuất bản: Cheltenham: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Sterile product facility design and project management
Tác giả: Jeffery N Odum
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
BioMEMS and Biomedical Nanotechnology. Volume II, Micro/Nano Technologies for Genomics and Proteomics [electronic resour...
Tác giả: Mauro Ferrari, Michael J Heller, Mihrimah Ozkan
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology procedures and experiments handbook
Tác giả: S Harisha
Xuất bản: Hingham MA: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Handbook of Plant Biotechnology
Tác giả: Christou Paul, Klee Harry
Xuất bản: : Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục