Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 250 kết quả
Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort
Tác giả: Maarten van Oort, Robert J Whitehurst
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Bioprocesses and biotechnology for functional foods and nutraceuticals
Tác giả: J Bruce German, Jean-Richard Neeser
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
The microwave processing of foods
Tác giả: Mar Regier, Helma Schubert
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Sterilization of Food in Retort Pouches [electronic resource]
Tác giả: A G Abdul Ghani Al-Baali, Mohammed M Farid
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Preservation of foods with pulsed electric fields
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Food preservation techniques [electronic resource]
Tác giả: Bøgh-Sørensen, Zeuthen
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học - thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
The microwave processing of foods
Tác giả: Marc Regier, Helmar Schubert
Xuất bản: Cambridge: Woodhead, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: R C E Guy
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục