Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her, Han Vg̲el, Chri Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Sodium channels and neuronal hyperexcitability
Tác giả: Gregory Bock, Jamie Goode
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Conducting GCP-compliant clinical research
Tác giả: Wendy Bohaychuk, Graham Ball
Xuất bản: Chichester England New York: John Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Smart card manufacturing : a practical guide
Tác giả: Yahya Haghiri, Thomas Tarantino
Xuất bản: Chichester England New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
GSM : Switching, services, and protocols
Tác giả: J Eberspächer, Hans Vögel, Ch Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
From genes to genomes : concepts and applications of DNA technology
Tác giả: Jeremy Dale, Malcolm von Schantz
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Signal analysis : wavelets, filter banks, time-frequency transforms, and applications
Tác giả: Alfred Mertins
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: J Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Mobile fading channels
Tác giả: Matthias Pätzold
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38450151
 
Hydrolysis, oxidation and reduction
Tác giả: Geraldine Poignant, Stanley M Roberts
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
From genes to genomes : concepts and applications of DNA technology
Tác giả: Jeremy Dale, Malcolm von Schantz
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: Wiley, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục