Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice [electronic resource]
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: Maidenhead England: Open University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Encyclopedia of muscle exercises elektronisk ressurs
Tác giả: Ósc Morǹ, Is Arechabala
Xuất bản: Maidenhead England: Meyer Meyer Sport UK, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Making sense of children's drawings [electronic resource]
Tác giả: Angela Anning, Kathy Ring
Xuất bản: Maidenhead England: Open University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.52019
 
A gentle guide to research methods
Tác giả: Gordon Rugg, Marian Petre
Xuất bản: Maidenhead England New York: McGraw HillOpen University Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
Understanding effective learning : strategies for the classroom
Tác giả: Des Hewitt
Xuất bản: Maidenhead Berkshire England New York: McGraw HillOpen University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.152
 
Game cultures : computer games as new media
Tác giả: Jon Dovey, Helen W Kennedy
Xuất bản: Maidenhead Berkshire England New York NY: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.460
 
1

Truy cập nhanh danh mục