Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 212 kết quả (0.3749503 giây)
Dekker agropedia index.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2005
Ký hiệu phân loại: 016.630
ISBN: 0824721942
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71306 Định dạng: PDF
Analytical and physical electrochemistry
Tác giả: Girault H H,
Ký hiệu phân loại: 541.37
ISBN: 0824753577 (Marcel Dekker)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
FOOD Chemistry
Tác giả: Fennema Owen R,
Thông tin xuất bản: NY : Marcel Dekker , 1996
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0824793463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1930 Định dạng: PDF
Thin Plates and Shells : theory, analysis and applications
Tác giả: Ventsel Eduard,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.1776
ISBN: 0824705750
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9492 Định dạng: PDF
Differential equations and control theory
Tác giả: Sergiu,
Thông tin xuất bản: kd : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 0824706811
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12277 Định dạng: PDF
Biosignal and Biomedical Image Processing : MATLAB-Based Applications
Tác giả: Semmlow John L,
Thông tin xuất bản: USA : Marcel Dekker , 2004
Ký hiệu phân loại: 610.2856
ISBN: 0824748034
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17320 Định dạng: PDF
Lubrication fundamentals
Tác giả: Pirro D M,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.89
ISBN: 0824705742
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25551 Định dạng: PDF
Crystallization technology handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2001
Ký hiệu phân loại: 660.284298
ISBN: 0824705289
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 25552 Định dạng: PDF
Stochastic partial differential equations and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 519.2
ISBN: 0824707923
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25565 Định dạng: PDF
The shape of space
Tác giả: Weeks Jeffrey R,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 514.3
ISBN: 0824707095
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25566 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục