Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 174 kết quả (0.3593756 giây)
OTED1083 &​ OTED1085 qualitative research methods readings
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sydney : Pearson Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 0733974112
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Algorithms in Java : T.2
Tác giả: Sedgewick Robert,
Thông tin xuất bản: : Pearson Education , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201361213
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6887 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to VBA
Tác giả: Paul McFedries,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Pearson Education , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0789730766
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7103 Định dạng: CHM
Concepts of programming languages
Tác giả: Sebesta Robert W,
Thông tin xuất bản: USA : Pearson Education , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0321193628
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Show me Microsoft Office Powerpoint 2003
Tác giả: Johnson Steve,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 078973009X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7309 Định dạng: CHM
Enterprise services with the .NET Framework : developing distributed business solutions with .NET Enterprise Services
Tác giả: Nagel Christian,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 032124673X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9591 Định dạng: CHM
Configuring CallManager and Unity : a step-by-step guide
Tác giả: Bateman David,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Pearson Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587051966
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9621 Định dạng: CHM
.NET
Tác giả: Lenz Gunther,
Thông tin xuất bản: kd : Pearson Education , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0321168828
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12389 Định dạng: CHM
Microsoft Expression Web
Tác giả: Hester Nolan,
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0321492234
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15516 Định dạng: PDF
The little, Brown Handbook
Tác giả: Fowler H Ramsey,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0321389514
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục