Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 181 kết quả
Mathematics in action. Algebraic, graphical, and trigonometric problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Elementary and intermediate algebra
Tác giả: George Woodbury
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Caught Reading : Teacher's Manual
Tác giả: Teri Swanson
Xuất bản: USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Caught Reading : assessment manual
Tác giả: Sharon Cook, Kathie Babigian
Xuất bản: USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
The iPhone developer's cookbook : building applications with the iPhone SDK
Tác giả: Erica Sadun
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Mathematics in action, Prealgebra problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Essentials of business law
Tác giả: Ewan MacIntyre
Xuất bản: New York: Pearson Education, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.4207
 
The Digital Photography Book, Volume 3
Tác giả: Scott Kelby
Xuất bản: sl: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Algorithms in Java : T.2
Tác giả: Robert Sedgewick
Xuất bản: : Pearson Education, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Absolute beginner's guide to VBA
Tác giả: McFedries Paul
Xuất bản: Indianapolis: Pearson Education, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục