Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Studying rhythm
Tác giả: Anne Carothers Hall
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.224071
 
Financial & managerial accounting
Tác giả: Charles T Horngren, Walter T Harrison, M Suzanne Oliver
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Principles of chemistry : a molecular approach
Tác giả: Nivaldo J Tro
Xuất bản: New York Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Reinforced concrete : mechanics and design
Tác giả: James K Wight, James G MacGregor, James G MacGregor, F E Richart
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PEARSON PRENTICE HALL, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Who stole my customer? : winning strategies for creating and sustaining customer loyalty
Tác giả: Harvey Thompson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Structured computer organization
Tác giả: Andrew S Tanenbaum
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Marketing : An introduction
Tác giả: Gary Armstrong, Philip Kotler
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Accounting information systems
Tác giả: Marshall B Romney, Paul John Steinbart
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Financial & managerial accounting
Tác giả: Charles T Horngren, Walter T Harrison, M Suzanne Oliver
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Management Accouting
Tác giả: Anthony A Atkinson, Robert S Kaplan, SMark Young
Xuất bản: New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục