Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
VMware ESX and ESXi in the enterprise [electronic resource] : planning deployment of virtualization servers
Tác giả: Edward Haletky
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PrenticeHall, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.8
 
Microwave devices and circuits
Tác giả: Samuel Y Liao
Xuất bản: New Jersey: PrenticeHall, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3813
 
Netochka Nezvanova
Tác giả: Fyodor Dostoyevsky, Ann Dunnigan
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1970
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.7
 
IT Security : Risking the Corporation
Tác giả: L McCarthy
Xuất bản: : PRENTICEHALL, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
The Essential Guide to Semiconductors
Tác giả: J Turley
Xuất bản: : PRENTICEHALL, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38152
 
Introduction to Finite Mathematics
Tác giả: John G Kemeny/J Laurie Snell [And] Gerald L Thompson
Xuất bản: : PrenticeHall, 1974
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Optimal control : linear quadratic methods
Tác giả: Brian DO Anderson, John Moore
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8312
 
Digital communication systems
Tác giả: Peyton Z Peebles
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Operating system principles
Tác giả: Per Brinch Hansen
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1973
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.64404
 
Error control coding : fundamentals and applications
Tác giả: Shu Lin, Daniel J Costello
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1983
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục