Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.2979323 giây)
Handbook of road technology
Tác giả: Lay M G,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon , 2009
Ký hiệu phân loại: 625.7
ISBN: 0203892534 (ebook)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Time-dependent behaviour of concrete structures
Tác giả: Gilbert R I,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 9780203879399
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68853 Định dạng: PDF
Streets & patterns
Tác giả: Marshall Stephen,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon , 2005
Ký hiệu phân loại: 711
ISBN: 0203589394
ID: 103686 Định dạng: PDF
Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete
Tác giả: Amorn Pimanmas,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0415271266
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The presentation and settlement of contractors' claims
Tác giả: Trickey Geoffrey,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , c2001
Ký hiệu phân loại: 343.41078624
ISBN: 0419205004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Structural analysis :a unified classical and matrix approach
Tác giả: Ghali A,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780415774321 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Dictionary of architectural and building technology
Tác giả: Cowan Henry J,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 720
ISBN: 0415312337
ID: 42690 Định dạng: PDF
Relating architecture to landscape [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : EFN Spon , 1999
Ký hiệu phân loại: 712
ISBN: 0203027213
ID: 44595 Định dạng: PDF
Construction materials : their nature and behaviour
Tác giả: Illston JM,
Thông tin xuất bản: New York : Spon Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN: 0203478983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45719 Định dạng: PDF
Studying for Science
Tác giả: White Brian,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 507.10941
ISBN: 0203193717
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 61972 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục