Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Introduction to Algorithms
Tác giả: Thomas H CormenThomas H CormenThomas H Cormen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Algorithms in C++
Tác giả: Robert Sedgewick
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Algorithms in Java
Tác giả: Robert Sedgewick
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Design and Analysis of Distributed Algorithms
Tác giả: Nicola Santoro
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Algorithms and data structures in C++
Tác giả: Alan Parker
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Data structures and algorithms in Java
Tác giả: Peter Drake
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Algorithms and data structures : the science of computing
Tác giả: Douglas Baldwin, Greg W Scragg
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Algorithms and data structures [electronic resource] : the science of computing
Tác giả: Douglas Baldwin, Greg W Scragg
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Data Structures and Algorithms in C#
Tác giả: Michael McMillan
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.13
 
Applied cryptography : protocols, algorithms, and source code in C
Tác giả: Bruce Schneier
Xuất bản: New York: Wiley, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.82
 
1

Truy cập nhanh danh mục