Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 327 kết quả
Greedy Algorithms
Tác giả: Witold Bednorz, Witold Bednorz
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  518.1
 
Pattern matching algorithms
Tác giả: Alberto Apostolico, Zvi Galil
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Python algorithms : mastering basic algorithms in the python language
Tác giả: Magnus Lie Hetland
Xuất bản: New York: Apress, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Algorithms sequential and parallel : a unified approach
Tác giả: Russ Miller, Laurence Boxer
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Computer arithmetic : algorithms and hardware designs
Tác giả: Behrooz Parhami
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Bandit Algorithms for Website Optimization
Tác giả: White John Myles
Xuất bản: : Oreilly Associates Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms of the intelligent Web
Tác giả: Haralambos Marmanis, Dmitry Babenko
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Data structures & algorithms in Java
Tác giả: Mitchell Waite, Robert Lafore
Xuất bản: Corte Madera CA: Waite Group Press, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Python algorithms : mastering basic algorithms in the python language
Tác giả: Magnus Lie Hetland
Xuất bản: New York NY: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Algorithms and parallel computing
Tác giả: Fayez Gebali
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 

Truy cập nhanh danh mục