Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Công nghệ gia công sợi hóa học
Tác giả: Huỳnh Văn Trí, Huỳnh Tiến Phong, Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Công nghệ gia công kim loại
Tác giả: Phạm Đình Sùng, Bùi Lê Gôn, Trịnh Duy Cấp
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.2
 
Công nghệ nhuộm và hoàn tất
Tác giả: Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.3
 
Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp
Tác giả: Lê Công Thịnh, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Công nghệ - Lập trình Gia công điều khiển số
Tác giả: Đòan Thị Minh Trinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
Công nghệ sinh học trong chăn nuôi gia súc
Tác giả: Trần Thị Dân
Xuất bản: TPHCM: Nông nghiệp, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.6
 
Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng
Tác giả: Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ gia công chi tiết quang
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.36
 
Công nghệ gia công tinh bóng bằng vật liệu hạt
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Nguyễn Huy Ninh, Trương Hoành Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.44
 
Công nghệ Enzym
Tác giả: Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Ánh tuyết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.634
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục