Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Analytical chemistry for technicians
Tác giả: John Kenkel
Xuất bản: Boca Raton FL: Lewis Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Fundamentals of analytical chemistry
Tác giả: Douglas A Skoog, William J Vining
Xuất bản: Belmont Calif: ThomsonBrooksCole, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Modern analytical chemistry
Tác giả: David Harvey
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Principles and practice of analytical chemistry
Tác giả: F W Fifield, D Kealey
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Chemical composition of everyday products
Tác giả: John Toedt, Kathleen Van Cleef-Toedt, Darrell Koza
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Non-destructive micro analysis of cultural heritage materials
Tác giả: Koen H A Janssens, R van Grieken
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Chemical Analysis [electronic resource] : Modern Materials Evaluation and Testing Methods
Tác giả: Ana C F Ribeiro, Cecilia I A V Santos, Gennady E Zaikov
Xuất bản: : Apple Academic Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Green analytical chemistry : theory and practice
Tác giả: S Armenta, Miguel de la Guardia
Xuất bản: Oxford: Elsevier, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Statistical treatment of analytical data
Tác giả: Zeev B Alfassi, Zvi Boger, Yigal Ronen
Xuất bản: Oxford Boca Raton: Blackwell Science CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.0727
 
Raman spectroscopy for chemical analysis
Tác giả: Richard L McCreery
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục