Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 201 kết quả
International Journal of Public Finance
Tác giả:
Xuất bản: : International Public Finance ConferenceTurkey, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Finance, Accounting and Business Analysis
Tác giả:
Xuất bản: : Public Finance Institute, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Financial Theory and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Public Finance, 2007
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of public finance
Tác giả: Richard Wagner, Jürgen G Backhaus
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ddc:  336
 
Public finance and public policy
Tác giả: Jonathan Gruber
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336
 
Strategic public finance
Tác giả: S J Bailey
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Budget theory in the public sector
Tác giả: W Bartley Hildreth, Aman Khan
Xuất bản: Westport Conn: Quorum Books, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Public Economics and Finance
Tác giả: Bernur Açıkgöz, Bernur Açıkgöz
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Public finance and public policy : responsibilities and limitations of government
Tác giả: Arye L Hillman
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336
 
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục