Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Bài tập kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng TH chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Kinh tế quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh
Tác giả: Trần Việt Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4033
 
Nhập môn lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế - kinh doanh . Tập 1- Trò chơi tĩnh
Tác giả: Nguyễn Khắc Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.1543
 
Doanh nghiệp Việt Nam với việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Tác giả: Lê Trần Hạnh Phương, Hà Xuân Thạnh
Xuất bản: TP HCM: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0218
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh : Lý thuyết và bài tập
Tác giả: Nguyễn Phú Giang
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh
Tác giả: Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Bài tập và bài giải Kế toán thương mại dịch vụ va kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.839
 
College Mathematics with Business Applications
Tác giả: Kathleen N Noble
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Kế toán chi phí theo hoạt động trong doanh nghiệp KDDV khách sạn : Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.8374
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục