Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5444 kết quả
The little data book on private sector development [electronic resource] . 13
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Promoting sustainable local and community economic development
Tác giả: Roland Anglin
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.927091732
 
Civil Society Responses to Changing Civic Spaces [electronic resource]
Tác giả: Kees Biekart, Tiina Kontinen, Marianne Millstein
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.9
 
100% career success
Tác giả: Amy Solomon, Terry Taylor, Lori Tyler
Xuất bản: Clifton Park NY: Thomson Delmar Learning, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Child development
Tác giả: Neil J Salkind
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Child development : a thematic approach
Tác giả: Danuta Bukatko, Marvin W Daehler
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.231
 
Seed development : OMICS technologies toward improvement of seed quality and crop yield : OMICS in seed biology
Tác giả: Ganesh Kumar Agrawal, Randeep Rakwal
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.467
 
The Little Data Book on Private Sector Development 2011 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: : World Bank, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Sustainable Development Report 2020 : the Sustainable Development Goals and Covid-19 : includes the SDG Index and Dashboards
Tác giả: Jeffrey Sachs
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.927
 
Life Cycle Management
Tác giả: Guido Sonnemann, Manuele Margni, Manuele Margni, Guido Sonnemann
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục