Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.343706 giây)
Magazines, Tourism, and Nation-Building in Mexico
Tác giả: Lindsay Claire,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783030010034
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Oral Literature in the Digital Age : Archiving Orality and Connecting with Communities
Tác giả: Claire Wheeler,
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers ,
Ký hiệu phân loại: 398.2
ISBN: 9782821854147
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Woman of Valour: The Biography of Marie-Louise Bouchard Labelle
Tác giả: Claire Trepanier,
Thông tin xuất bản: : Athabasca University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 971.38404092
ISBN: 9781897425848
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Legacies of Institutionalisation : Disability, Law and Policy in the 'Deinstitutionalised' Community
Thông tin xuất bản: : Hart Publishers , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781509930746
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transforming Early Childhood in England : Towards a Democratic Education
Tác giả: Cameron Claire,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 372.210942
ISBN: 9781787357167
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Farm Animal Transport
Tác giả: Weeks Claire A,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039434992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Civilian Lunatic Asylums During the First World War : A Study of Austerity on London's Fringe
Tác giả: Hilton Claire,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783030548711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Improving Psychiatric Care for Older People: Barbara Robb's Campaign 1965-1975
Tác giả: Claire Hilton,
Thông tin xuất bản: : Palgrave Macmillan , 2017
Ký hiệu phân loại: 941
ISBN: 9783319548128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Process Engineering Equipment Handbook - Part 1
Tác giả: Soares Claire,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 660.283
ISBN: 007059614X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9335 Định dạng: RAR
Yoga for men : postures for healthy, stress-free living
Tác giả: Claire Thomas,
Thông tin xuất bản: USA : Career Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 613.7
ISBN: 1564146650
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16598 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục