Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.6100044 giây)
J2me game programming
Tác giả: Davidson Jenny,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Premier , 2004
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1592001181
ID: 7750 Định dạng: CHM
Breakthrough
Tác giả: Bill Davidson,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4063
ISBN: 0471454400
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Pro SQL Server 2005 Database Design and Optimization
Tác giả: Davidson Louis,
Thông tin xuất bản: USA : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590595297
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16636 Định dạng: PDF
Voice Over IP Fundamentals
Tác giả: Davidson Jonathan,
Thông tin xuất bản: : Cisco Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.695
ISBN: 1587052571
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16806 Định dạng: CHM
Giải pháp keynes : Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu
Tác giả: Davidson Paul,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.156
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pro SQL Server 2008 relational database design and implementation [electronic resource]
Tác giả: Davidson Louis,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34580 Định dạng: PDF
Professional SQL server 2000 database design
Tác giả: Davidson Louis,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Wrox Press Ltd , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1861004761
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34861 Định dạng: PDF
Undead and unemployed
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Sensation , 2004
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0425197484
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41265 Định dạng: PDF
Sleeping with the fishes
Thông tin xuất bản: New York : Jove Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0515142220
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41816 Định dạng: PDF
Undead and unpopular
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Sensation , 2006
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0425210294
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41819 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục