Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.7031231 giây)
Photoshop 7 Bible, Professional edition
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 076451993X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Photoshop 6 for Windows bible
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Foster City CA : IDG Books Worldwide , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0764534912
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71561 Định dạng: PDF
Photoshop elements 3 for dummies
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 6115.58
ISBN: 0764570625
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35876 Định dạng: PDF
Your dream career for dummies
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ Chichester : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0764597957
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77349 Định dạng: PDF
Photoshop CS for dummies
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764543563
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7422 Định dạng: CHM
Green careers for dummies
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 363.70023
ISBN: 0470529601
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 75789 Định dạng: PDF
Photoshop CS bible
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764541781
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7467 Định dạng: CHM
Power is the great motivator
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Harvard Business Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 1422179729 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A history of western political thought
Tác giả: McClelland J S,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 1996
Ký hiệu phân loại: 330.011
ISBN: 0415119618
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42952 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop CS5 one-on-one
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Beijing Sebastopol CA : Deke PressOReilly , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 059680797X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47887 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục