Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 43 kết quả (0.484343 giây)
Illustrated C# 2005
Tác giả: Solis Daniel M,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590597230
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30810 Định dạng: PDF
Illustrated C# 2008
Tác giả: Solis Daniel M,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590599543
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76194 Định dạng: PDF
Illustrated C# 2008 [electronic resource]
Tác giả: Solis Daniel M,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31314 Định dạng: PDF
The Many-Body Problem : An Encyclopedia of Exactly Solved Models in One Dimension
Tác giả: Mattis Daniel C,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1993
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9810209754
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Statistical Mechanics Made Simple : A Guide for Students and Researchers
Tác giả: Mattis Daniel C,
Ký hiệu phân loại: 530.13
ISBN: 9789812381668
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
SAP SCM : applications and modeling for supply chain management
Tác giả: Wood Daniel C,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.70285
ISBN: 9780471769910
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Exploring chemical analysis
Tác giả: Harris Daniel C,
Thông tin xuất bản: New York : W H Freeman , c2013
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 1429275030 (pbk)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Plato on pleasure and the good life [electronic resource]
Tác giả: Russell Daniel C,
Ký hiệu phân loại: 171
ISBN: 0199282846
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43087 Định dạng: PDF
Quantitative chemical analysis
Tác giả: Harris Daniel C,
Thông tin xuất bản: New York NY : WH Freeman and Co , 2007
Ký hiệu phân loại: 543.1
ISBN: 0716766825
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 81263 Định dạng: PDF
Consumer behaviour in sport and events [electronic resource] : marketing action
Tác giả: Funk Daniel C,
Ký hiệu phân loại: 796.0698
ID: 209284 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục