Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3750034 giây)
The mythical man-month : essays on software engineering
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1995
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 0201835959
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49034 Định dạng: CHM
The design of design : essays from a computer scientist
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 0201362988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76759 Định dạng: PDF
The world economy : geography, business, development
Tác giả: Stutz Frederick P,
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall , 2012
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0321722507
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154771 Định dạng: PDF
Job and work analysis : methods, research, and applications for human resource management
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9781544329529
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 149136 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục