Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Classical mechanics : systems of particles and Hamiltonian dynamics
Tác giả: Walter Greiner
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Gravity from the Ground Up [electronic resource] : An Introductory Guide to Gravity and General Relativity
Tác giả: Bernard Schutz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Classical Mechanics [electronic resource]
Tác giả: R Douglas Gregory
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Statics and Dynamics with Background Mathematics [electronic resource]
Tác giả: A P Roberts
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Computational fluid and solid mechanics : proceedings, First MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, ...
Tác giả: Klaus-Jürgen Bathe
Xuất bản: New York: Elsevier, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Vibrations and waves
Tác giả: George C King
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Introduction to continuum mechanics
Tác giả: W Michael Lai, Erhard Krempl, David Rubin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Tác giả: Д Р МЕРКИН
Xuất bản: : , 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học cơ sở
Tác giả: Trần Huy Long, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục