Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Kshudiram Saha
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Meteorology for seafarers : originally Meteorology for seamen
Tác giả: Richard M Frampton, Patricia A Uttridge
Xuất bản: Glasgow: Brown son Ferguson, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Windswept [electronic resource] : the story of wind and weather
Tác giả: Marq De Villiers
Xuất bản: New York: Walker Distributed to the trade by Holtzbrinck Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  551.5
 
Atmosphere, weather, and climate
Tác giả: Roger Graham Barry, Richard J Chorley
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Atmospheric science : an introductory survey
Tác giả: John M Wallace, Peter Victor Hobbs
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Meteorology demystified
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
The Earth's Atmosphere [electronic resource] : Its Physics and Dynamics
Tác giả: Kshudiram Saha
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelbergs, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
The air around you
Tác giả:
Xuất bản: New York: GlencoeMcGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Weather and climate
Tác giả: Alvin Silverstein, Laura Silverstein Nunn, Virginia B Silverstein
Xuất bản: Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Khí hậu và khí tượng đại cương
Tác giả: Trần Công Minh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục