Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 55 kết quả
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding [electronic resource] : Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Xây dựng phương pháp phát hiện thực phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật dựa trên trình tự promoter 34S-FMV
Tác giả: Trần Quang Phát, Phạm Vũ Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Tác giả: Lê Duy Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Seeds : biology, development and ecology
Tác giả: Steve W Adkins, Sarah Ashmore, Sheldon C Navie
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Industrializing organisms : introducing evolutionary history
Tác giả: Susan R Schrepfer, Philip Scranton
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Genetically modified planet : environmental impacts of genetically engineered plants
Tác giả: C Neal Stewart
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Crop genetic diversity in the field and on the farm : principles and applications in research practices
Tác giả: Devra I Jarvis, T Hodgkin, Cristián Samper, Melinda Smale, B R Sthapit, A H D Brown, Isabel López Noriega, John D Tuxill
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Plant stress biology : from genomics to systems biology
Tác giả: Heribert Hirt
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Plant breeding reviews. volume 40
Tác giả: Jules Janick
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Improving seed conditioning
Tác giả: B R Gregg
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 

Truy cập nhanh danh mục