Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Vitamin E : food chemistry, composition, and analysis
Tác giả: Ronald R Eitenmiller, Junsoo Lee
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Texture in food
Tác giả: B M McKenna
Xuất bản: Cambridge Boca Raton Veendam: Woodhead Pub CRC Press AVEBE, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food authenticity and traceability [electronic resource]
Tác giả: Michè Lees
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food analysis laboratory manual
Tác giả: S Suzanne Nielsen
Xuất bản: New York London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food analysis [electronic resource]
Tác giả: S Suzanne Nielsen
Xuất bản: New York NY Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Sensory evaluation of food : principles and practices
Tác giả: Harry T Lawless, Hildegarde Heymann
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Physical Properties of Foods [electronic resource]
Tác giả: Servet Gulum Sumnu, Serpil Sahin
Xuất bản: New York: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Concept research in food product design and development
Tác giả: Howard R Moskowitz, Sebastiano Porretta, Matthias Silcher
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Engineering properties of foods
Tác giả: Ashim K Datta, M A Rao, S S H Rizvi
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor FrancisCRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục