Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 122 kết quả (0.8124969 giây)
Geographies of girlhood
Tác giả: G Bettis Natalie,
Thông tin xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 305.2355
ISBN: 0805846743
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13184 Định dạng: PDF
Childhood, class, and kin in the Roman world
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 305.23945
ISBN: 0415235782
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42789 Định dạng: PDF
Annual Editions : Child Growth and Development 08/09
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 305.231
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Encyclopedia of children and childhood : in history and society
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA , 2004
Ký hiệu phân loại: 305.23
ISBN: 0028657144
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71813 Định dạng: PDF
Child development
Tác giả: Santrock John W,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 305.231
ISBN: 0072967439 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Cambridge encyclopedia of child development [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 305.231
ISBN: 0511126077
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66326 Định dạng: PDF
Child development
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2007
Ký hiệu phân loại: 305.231
ISBN: 0072347953 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Studying the social worlds of children [electronic resource] : sociological readings
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Falmer Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 305.231
ISBN: 0203214773
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43590 Định dạng: PDF
Taking sides, Clashing views in adolescence
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dubuque IA : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 305.2355
ISBN: 0073515086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Childhood
Tác giả: Jenks Chris,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 305.23
ISBN: 0415341663
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44054 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục