Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 116 kết quả
The Cambridge encyclopedia of child development [electronic resource]
Tác giả: Ronald G Barr, B Hopkins, George F Michel, Philippe Rochat
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.231
 
Encyclopedia of children and childhood : in history and society
Tác giả: Paula S Fass
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.23
 
Child development
Tác giả: John W Santrock
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.231
 
Taking sides, Clashing views in adolescence
Tác giả: Maureen TB Drysdale, B J Rye
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.2355
 
Child development
Tác giả: Charlotte Patterson
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.231
 
Adolescent Problems : A Practical Guide for Parents, Teachers and Counsellors [elektronisk ressurs]
Tác giả: Doula Nicolson, Harry Ayers
Xuất bản: Hoboken: Taylor and Francis, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.235
 
Some girls do : my life as a teenager
Tác giả: Jacinta Tynan
Xuất bản: Crows Nest NSW: Arena Books, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.23520994
 
Geographies of girlhood
Tác giả: Bettis Natalie G
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.2355
 
Studying the social worlds of children [electronic resource] : sociological readings
Tác giả: Frances Chaput Waksler
Xuất bản: London New York: Falmer Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.231
 
Childhood
Tác giả: Chris Jenks
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục